AKA Swarovski® "Resplendent" Bracelet

AKA Swarovski® "Resplendent" Bracelet

Handcrafted in USA

Made with Swarovski® Crystals


Related Items